DORADZTWO GOSPODARCZE I KSIĘGOWE

Doradztwo gospodarcze i księgowe

Kompleksowo, wnikliwie, profesjonalnie, rynkowo, zgodnie z najlepszymi standardami, nowocześnie to elementy systemu pracy KMDG w obszarze doradztwa. Nasze wsparcie pozwala inaczej myśleć o konkurowaniu. Nasi Klienci działają prężniej, wydajniej, a efektem jest samowystarczalność przedsiębiorstwa w kwestii kontynuacji działań rozwojowych.
Kompleksowa pomoc w opracowaniu biznes planu

Specjaliści oraz doradcy KMDG opracowują biznesplany na potrzeby tworzenia nowych podmiotów, restrukturyzacji istniejących przedsiębiorstw, a także nowych inwestycji.

Biznesplan – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Biznesplan to także kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Tyle teorii. W ramach sporządzonego biznesplanu inwestor otrzymuje m.in.:

 • Szczegółową część opisową dotyczącą kadry zarządzającej, personelu pracowniczego, udziałowców.
 • Szczegółowy opis przedsiębiorstwa wraz ze strategią.
 • Opracowania z obszaru analizy finansowej – analizę wskaźnikową inwestycji, studium opłacalności inwestycji(ROI, NPV).
 • Informacje na temat aktualnej sytuacji branży.

Zespół KMDG opracował dotychczas ponad 30 biznesplanów, które stanowiły podstawę do skutecznego uzyskania finansowania inwestycji, a także do tworzenia studium wykonalności projektów.
W przypadku wykonawstwa studium wykonalności specjaliści KMDG tworzą szczegółowy model (step by step) zawierający poszczególne (tzn. czasowo, planistycznie i technicznie dopasowane) w połączeniu z finansowaniem etapy realizacji projektu.

Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Zespół KMDG w swych analizach stosuje ponad 90 różnych wskaźników, które pozwalają na określenie stanu aktualnego przedsiębiorstwa, ewentualnych odchyleń oraz kontrolę stanu realizacji wyników planowanych w strategii przedsiębiorstwa.

Kluczowe dla podejmowania decyzji w XXI wieku są informacje zarządcze, które opisują dotychczasowe realizacje i uzyskane wskaźniki, ale i pozwalają na korygowanie błędów w odniesieniu do przyszłości przedsiębiorstwa.
W ramach analizy opłacalności przedsięwzięcia opracowanej przez specjalistów KMDG przygotowywane są indywidualne arkusze kontrolne, pozwalające Zarządowi oraz przedsiębiorcy na kontrolę newralgicznych dla firmy obszarów. W ramach analizy korzystamy ze sprawdzonych wzorców, a raport analityczny zawiera m.in.:

 • Analizę wskaźnikową ROI, ROA, ROE, ROS.
 • Analizę płynności finansowej.
 • Analizę NPV.
 • Wnioski i zalecenia.
 • Wyznaczenie KPI oraz KRI.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

W ramach wsparcia w zakresie podejmowania decyzji menadżerskich zespół KMDG przygotowuje kompleksową analizę przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej, a także stosując analizę pionową czy poziomą.

Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

W zakres analizy finansowej wchodzą:

 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Ustalenie i ocena przepływów pieniężnych
 • Analiza czynników kształtujących wynik finansowy
 • Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w obszarach: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności etc.

Uzyskane informacje pozwalają na podejmowanie racjonalnych tzn. opartych na faktach decyzji w obszarach kluczowych dla każdego przedsiębiorstwa; jak koszty własne działalności, koszty zatrudnienia i ich optymalizacja, koszty sprzedaży czy Zarządu. Badaniu podlegają także obszary płynności finansowej w trzech wymiarach; analizowane jest zadłużenie przedsiębiorstwa uwzględniające badanie struktury kapitału oraz struktury majątku. Informacje pozyskane w wyniku analizy stanowią doskonały punkt wyjścia dla optymalizacji procesów w każdym przedsiębiorstwie.

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Specjaliści KMDG przygotowują dokumentację przetargową na potrzeby ustawy o zamówieniach publicznych. Opracowana dokumentacja spełnia wszystkie wymogi w/w ustawy i jest kompletna pod względem formalnym.

Wszelkie wymagania dotyczące przetargu przekazywane są na spotkaniu roboczym, które zawiera takie elementy, jak:

 • Opis przedsięwzięcia
 • Model biznesowy
 • Możliwości przetargowe i konkurencyjne podmiotu
 • Racjonalizacja udziału w przetargu
 • Referencje i ich ocena
 • Warunki przetargu
 • Informacje uzupełniające do przetargu

PREZENTACJA FIRMY

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem firmy; z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem organizując praktyczne warsztaty dla Zespołu bądź też doradzając w obszarze optymalizacji podatkowej i transformacji przedsiębiorstwa.

DANE KONTAKTOWE

KMDG
Ul. Krakowska 49
47-100 Strzelce Opolskie
Tel.: +48 77 461 20 93
E-mail: info@kmdg.pl
Formularz kontaktowy: KLIKNIJ
Informacje o firmie: KLIKNIJ
Mapa strony: KLIKNIJ

DOŁĄCZ DO NAS

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie i nie boisz się wyzwań? W takim razie powinieneś pracować
w naszym zespole! Nie czekaj i wyślij swoje CV już dziś, a otrzymasz niepowtarzalną szansę dołączenia do elitarnego grona ekspertów KMDG! Więcej informacji na temat pracy z nami znajdziesz w dziale KARIERA.
Przewiń do góry