AKADEMIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ

Akademia Nowoczesnych Rozwiązań

Potencjał i możliwości Państwa zespołu przy wsparciu najnowszej wiedzy sprawią, iż przedsiębiorstwo stanie się konkurencyjnym i dobrze działającym partnerem rynkowym. Wdrożone zmiany oraz wiedza zdobyta podczas szkoleń wzmocnią organizację i zapewnią jej transformację do grupy dynamicznych i stabilnych graczy rynkowych.
Proponujemy Państwu autorski program warsztatów opracowany na bazie praktycznych doświadczeń konsultantów, uzyskanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Kompetencje Nowoczesnego Handlowca. Baza wiedzy 2011-2012

Skuteczne narzędzia programowania zdolności handlowych w oparciu o doświadczenia globalnych graczy, najnowsze trendy sprzedaży, oferta handlowa, przewaga konkurencyjna, BATNA, polityka rabatowa (up-selling), rola i znaczenie negocjacji w procesie sprzedażowym.

Czy warto dawać rabaty? Co Klient tak naprawdę sądzi o naszej ofercie? Ile możemy udzielić rabatu, by wciąż nam się opłacało? Dlaczego nie potrafimy sprzedać produktu? Dlaczego, pomimo wzrostu sprzedaży, wciąż mamy problemy płatnicze? Dlaczego spada sprzedaż? Co konkurencja robi lepiej od nas? Kolejne spotkanie i negocjacje bez efektu; ten Klient jest taki uparty, nie mogę do niego dotrzeć. Podobne pytania codziennie nurtują kierowników i pracowników działów sprzedaży, dyrektorów handlowych, właścicieli firm. Oferujemy Państwu możliwość udziału w nowoczesnym i dynamicznym szkoleniu, opartym na najnowszych trendach budowania relacji z Klientami, planowania strategii cenowej i rabatowej, kreowania ścieżki rozwoju Klienta, analizy opłacalności udzielanych rabatów, a przede wszystkim skorzystania z praktycznej wiedzy… „co tak naprawdę myślą Klienci o naszej ofercie”.

Oferowane szkolenie to doskonałe narzędzie programowania, analizy i rozwoju zespołów handlowych. Dobry mówca motywujący prowadzący szkolenie to doskonałe narzędzie wzrostu efektywności pracy handlowców, poprawy racjonalności współpracy z Klientami; bezpośrednie pochodzące z rynku doświadczenie przekazywane w czystej formie sprawdzonych technik sprzedaży. Efekty szkolenia są widoczne już po kilku dniach od szkolenia. Bierzemy za to odpowiedzialność: zaczniesz sprzedawać, a nie rozdawać.

Zapraszamy na warsztaty, które odmienią Państwa paradygmat na mechanizmy sprzedaży, ukażą nowe możliwości, wzmocnią i ugruntują pozycję firmy, a wskaźniki sprzedaży przełożą się na sytuację ekonomiczną firmy.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

Finanse dla niefinansistów

Warsztaty dedykowane prowadzącym działalność w obszarach kontrolnych; kompendium wiedzy na temat optymalizacji biznesu, kosztów, oceny partnerów biznesowych, podstawy analizy i księgowości, zarządzania menadżerskiego.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości menadżerskiej. Celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich aktualnych aspektów związanych m.in. z zarządzaniem przedsiębiorstwem, analizą rentowności, kosztami, optymalizacją podatkową. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków z długoletnim stażem w zakresie zarządzania, księgowości, doradztwa biznesowego i gospodarczego.
Umiejętności oraz wiedza zdobyte w trakcie warsztatów pozwalają na bardziej racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie a przede wszystkim na racjonalizację i zmniejszenie ryzyka podejmowania decyzji w trudnych warunkach gry rynkowej.

Zapraszamy na szkolenie, którego efektem jest wzrost kompetencji właścicieli firm, menadżerów zarządzających, dyrektorów operacyjnych w obszarach zarządczych i strategicznych.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

Mediacje klasyczne

Jeżeli dwóch kłóci się, a jeden ma rzetelnych 55 procent racji, to bardzo dobrze i nie ma się co szarpać. A kto ma 60 procent racji? To ślicznie, to wielkie szczęście i niech Panu Bogu dziękuje! A co by powiedzieć o 75 procent racji? Mądrzy ludzie powiadają, że to bardzo podejrzane. No, a co o 100 procent? Taki co mówi, że ma 100 procent racji, To paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, największy łajdak.

/Stary Żyd z Podkarpacia/ z eposu gór karpackich „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza


Konflikt towarzyszy naszemu życiu – obok pragnienia szczęścia, dotykają nas sprawy/konflikty, na które często nie mamy wpływu. Wobec ukształtowanej wychowaniem, wykształceniem i doświadczeniem postawy – przyjmujemy określony punkt widzenia na życie. Jedni uważają, że należy walczyć o swoje, a „cel uświęca środki”. Inni odebrali od rodziców „dobre wychowanie” i żywią przekonanie, że najważniejsze w życiu to być przyzwoitym człowiekiem.

W konfliktach rozważania na temat prawdy i dobra wydają się kluczowe. Jeśli opiszemy świat tym, co pewne, wartościami, które są uniwersalne, wreszcie stabilną postawą mediatora – znajdziemy szansę, by realizować nasze potrzeby, nasze życie według najwyższych standardów „dobrego życia”, w którym – jak mawia Arystoteles – „ćwiczymy się” w różnorodnych cnotach, doskonalimy się, poszukując najlepszych sposobów na „dobre życie”.

Czy istnieje dobro na świecie? Czy istnieje sprawiedliwość? Oto kluczowe pytania dla mediatorów. Bez udzielenia na nie odpowiedzi wydaje się wręcz niemożliwa misja niesienia nadziei na porozumienie.

Fenomen mediacji opisanej wydarzeniami 1967 roku opiera się na sumie ludzkiej mądrości i roztropności – na opisie typowych zachowań w konflikcie, wreszcie na wypracowanych procedurach postępowania kierowanych przez stabilnych mediatorów.

Ruszając w podróż po mediacjach budujemy etos „prawdy” i „sprawiedliwości”. Niech więc dalsza część podręcznika wyznacza kierunki kompetencji, która mediatorowi daje siłę działania wynikającą z: zaufania i wiarygodności oraz dążenia do porozumienia.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach na temat alternatywnych metod rozwiązywania problemów, dzięki nabytym kompetencjom pomożesz pomóc innym a Ty sam skorzystasz zdobytej wiedzy.

Biznesplan

Kompletna baza merytoryczna budowania projektów w oparciu o dane rynkowe i prognozy P/K

Biznesplan jako narzędzie to pierwsza kompletna informacja o racjonalności nowego projektu, wdrożenia czy inwestycji. To narzędzie uświadamiające przedsiębiorcy czy projektodawcy koszty, zagrożenia i możliwe efekty realizacji przedsięwzięcia. Proponowane szkolenie to kompendium praktycznej wiedzy niezbędnej dla każdego, kto planuje rozwój; przydatne narzędzie do realizacji projektów i ich wdrożenia. Działanie według biznesplanu to skuteczne i precyzyjne narzędzie realizacji wszystkich inwestycji i projektów.
Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Pojęcie biznesplanu i jego cele w procesie budowy, reorganizacji i zmian
 • Elementy składowe biznesplanu
 • Etapy tworzenia biznesplanu – metodyka pracy
 • Praktyczne zajęcia tworzenia biznesplanu dla podmiotu produkcyjne
 • Praktyczne umiejętności w obszarze rachunkowości, pojęcie kosztów, przychodów i zysku w aspekcie realizacji biznesplanu.
 • Analiza wskaźnikowa – elementy, kontrola „racjonalności”
 • Analiza skuteczności w otoczeniu ekonomicznym - karta kontrola realizacji założeń biznesplanu
 • Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące nabycia twardych umiejętności tworzenia i redagowania biznesplanu. W trakcie warsztatów praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności „pisania” biznesplanu, implementacji i kontroli ograniczeń w organizacji.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

7 aspektów skutecznego działania

Doskonałe szkolenie otwierające, wspomagające codzienne dylematy osób zarządzających; realizowane w oparciu o praktyczne ujęcie Stephena R. Covey’a.

Warsztaty dostarczą Państwu praktycznych narzędzi pozwalających sprostać codziennym wyzwaniom w zarządzaniu, tj.: rozwiązywanie konfliktów, ustalanie priorytetów, motywowanie podwładnych do realizacji kluczowych celów firmy, budowaniu poczucia odpowiedzialności oraz zaufania, podnoszenie jakości współpracy, rozwijanie pracowników i zespołów.
Nawyki skutecznego działania wdrożone w Państwa organizacji przełożą się na trwałe efekty w postaci:

 • Produktywnych sposobów działania inspirowanych pracą najbardziej znanych managerów na świecie
 • Produktywnych sposobów działania inspirowanych pracą najbardziej znanych managerów na świecie
 • Ograniczenia stresu związanego z natłokiem zadań i obowiązków
 • Wykorzystania skutecznych narzędzi planowania
 • Proaktywnej postawy w podejmowaniu decyzji
 • Budowania i rozwijania synergii w zespole oraz organizacji

Zapraszamy na nowatorskie szkolenie z zakresu relacji, motywowania samego siebie, konsekwencji menadżerskiej. Oferujemy najnowszą bazę wiedzy, wartościowe materiały, niesamowite efekty motywujące. Doskonałe szkolenie dla menadżerów i właścicieli firm, osób decyzyjnych i zarządzających pracownikami.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

Produktywne spotkania

Praktyczne techniki planowania i prowadzenia produktywnych spotkań zespołów pracowniczych: skuteczne narzędzie pracy dla zespołów, wsparcie menadżerskie. Motto szkolenia: Ja patrzę - czy widzę, ja robię - czy zrobiłem.

Nowoczesne szkolenie oparte na bazie wiedzy amerykańskich menadżerów. Produktywne spotkanie: Kawka i luźna rozmowa? Koleżeńskie spotkanie i pogadanka głównego menadżera ? Kolejne spotkanie zespołu, które nie wnosi nic nowego do pracy Twojego zespołu, brak efektów?

Zapraszamy na szkolenie prezentujące techniki i narzędzia praktykowane przez najlepszych menadżerów. Skorzystaj z warsztatów, a każda osoba w Twoim zespole poczuje różnicę. Niech zwycięży konkret nad udawaniem; efekty na miarę zmian, produktywnie znaczy efektywnie: jak organizować spotkania, kto powinien w nich uczestniczyć, jak należy się do nich przygotowywać i organizować pracę innych.

Liczba godzin szkoleniowych: 5
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

The Managers – innovation case study

Praktyczne narzędzia zarządcze w oparciu o najlepsze doświadczenia światowych liderów: budowanie wydajnych zespołów, delegowanie zadań, wyrażanie oczekiwań, komunikacja wewnętrzna, delegowanie uprawnień, motywowanie pracowników, konsekwencja menadżerska, realizacja planów.

Menadżer to nie słowo klucz do sukcesu firmy, ale doskonałe narzędzie do realizacji jej celów. Jaki menadżer jest najlepszy: twardy czy empatyczny, wyrozumiały czy proceduralny. Komunikacja: w jakiej formie? Mailowa, indywidualna, zespołowa, techniczna, ogólna, precyzyjna. Jak przekazać uwagi, a jak pochwalić pracownika? Organizacja pracy własnej i zespołu, czy tylko gaszenie pożarów i ciągła praca w niedoczasie. Motywowanie; kogo, dlaczego i w jaki sposób?
Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi podczas szkolenia z programowania kompetencji menadżerskich. Praktyczne i skuteczne szkolenie, oparte na bazie doświadczeń zachodnich menadżerów. Bądź konsekwentny w swej pracy, buduj autorytet własny i swoich współpracowników. Rozwiń skrzydła i nie daj się wypaleniu, a Twoje dokonania z każdym dniem staną się bardziej wymierne.

Szkolenie skierowane jest do kierowników zarządzających, szefów działów, którzy kierują zespołami, odpowiedzialnych za obsługę bieżącą oraz realizację zadań projektowych. Warto spojrzeć na siebie z dystansu; chłodna ocena poparta praktycznym doświadczenie pozwoli Państwu na wyjście z wielu skomplikowanych sytuacji w relacjach ze współpracownikami, pozwoli także na znacznie lepszą organizację Państwa pracy.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

Negocjacje XXI wieku – sztuka dokonywania ustępstw

Prowadzisz firmę. Wokół ciebie dynamiczny rynek klientów, produktów , cen , promocji , pracowników i wszystkich interesariuszy - partnerów i konkurentów.

Dzięki swoim działaniom odniosłeś sukces , masz bazę dobry odbiorców, sprawdzonych dostawców, z roku na rok twoje przychody rosną , firma ma coraz większy udział w rynku. Branża budowlana to zawsze był dobry interes, twoja hurtownia dała ci bezpieczeństwo i dobrobyt, dlaczego ktoś miałby na tym pasożytować.

Od pewnego czasu zauważyłeś, że wielu twoich klientów ma problemy z płynnością. Po prawdzie nakazałeś współpracownikom mieć oko na tego typu zdarzenia ale w ferworze codziennych działań nie zawsze jest to pod kontrolą. Pomimo starań okazuje się, że kwota różnych zaległości sięga 180 tysięcy złotych i szanse na ich odzyskanie są marne. Wysyłasz wezwania, straszysz prawnikiem, sądem –NIC.

Twój największy dłużnik Andrzej Tarnowski nie odbiera telefonów, nie odpowiada na wezwania. Masz tego dość, zawsze szedłeś mu na rękę, pomagałaś , wydłużałeś terminy a jemu nie chce się nawet odpisać na sms. Jesteś wściekły, myślisz sobie kolejny oszust. A przecież był dobrym Klientem.

Andrzej Tarnowski od kilku miesięcy jest kłębkiem nerwów. Jego firma budowlana zalega w trzech hurtowniach ponad 60 tyś złotych a on ledwo zarabia na ratę za dom. W domu panuje fatalna atmosfera. Zakup podręczników dla dzieci na nowy rok szkolny stanowił problem i zakupił je już po rozpoczęciu roku szkolnego. W ostatnim czasie odeszli wszyscy pracownicy, bank zabrał samochody. A szło tak dobrze. Przez te dwie budowy na których go oszukano i nie zapłacono mu stracił wszystko na co tak ciężko pracował, a do tego wszystkiego jest zadłużony po uszy. Oszuści są wszędzie gdyby tylko miał z nimi umowę. Nie miał odwagi, było mu wstyd , nie odbierał telefonów od wierzycieli a teraz przyszedł komornik i zajął mu nawet telewizor. Boi się wracać do domu bo nie wie czy znowu nie czeka na niego któryś z wierzycieli, a on od pewnego czasu pracuje na czarno by tylko zapewnić rodzinie minimum egzystencji.

Czy to czegoś Ci nie przypomina, czy taka sytuacja nie jest codziennością.

Otóż jest. W sytuacjach granicznych dochodzi do zerwania kontaktów, unikania, marginalizowania problemu.

Powinno być wręcz odwrotnie.

Jakie widzisz rozwiązanie. Wierzyciel skorzystał z usług kancelarii prawnej , ta pomimo wysokich kosztów swojej obsługi nie wskórała nic. Andrzej Tarnowski prowadzi działalność na żonę, z którą ma umowę małżeńską. Teoretycznie i praktycznie nie jest nigdzie zatrudniony, nie ma żadnych dochodów. Chciano zabrać mu dom, ale jest obciążony hipoteką bankową, działano bezskutecznie.

Lecz jest coś czego nie wiedzą wierzyciele i kancelaria prawna. Andrzej Tarnowski to porządny człowiek, wprawdzie popełnił wiele błędów ale chciałby je możliwie najlepiej naprawić.

Negocjacje i mediacje to obszar w którym spotykają się interesy dwóch stron, a niezależny arbiter jest gwarancją uczciwości, rzetelności i obiektywizmu. Zawodowe negocjacje w obszarze handlowym to możliwie najlepszy efekt dla obydwu stron – strategia win – win.

Negocjacje w obszarze zadłużenie to niekiedy jedyna droga wyjścia z impasu, jest drogą serca i rozumu w przeciwieństwie do drogi bezdusznego prawa.

Negocjacje społeczne to próba pogodzenia zwaśnionych stron, często nierozmawiających ze sobą od lat, to etap konsultacji, prób znalezienia złotego środka.

Czy widzisz jakieś możliwości, czy w twojej ocenie istnieje szansa aby opisana sytuacja stała się poprawna.

Jeśli Tobie również zdarzają się takie sytuacje, jeśli chcesz posiąść rzetelne umiejętności praktyczne w obszarze negocjacji, jeśli potrzebujesz wsparcia w negocjacjach ze swoim klientami, dłużnikami, wierzycielami , jeśli szukasz nowoczesnych rozważań w obszarze handlowym, dotarcia do klientów, modelu marketingu 3.0 czy sprzedaży opartej na transformacji, zapisz się nasze warsztaty lub skorzystaj z naszych usług.

Analiza finansowa

Skuteczne narzędzia analizy sytuacji przedsiębiorstwa, wskaźniki skuteczności, oceny kondycji, optymalizacja prowadzenia biznesu. Zarządzanie jest sztuką, a mając dwóch bogów, tj. zdrowy rozsądek i logiczne myślenie, jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją.

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu biznesu, wyceny kontraktów i projektów, rentowności inwestycji, analizy opłacalności. Określenie punktów istotności KPI (Key Performace Indcicators) oraz KRI (Key Risk Indicators) pozwala na zbudowanie modelu przepływu informacji, który każdemu menadżerowi w sposób bezpośredni ukazuje odchylenia w realizacji postawionych celów finansowych przedsiębiorstwa.
W trakcie kursu przedstawione są m.in.:

 • Badanie bilansu
 • Metoda pionowa
 • Metoda pozioma
 • Badanie rachunku zysków i strat
 • Analiza przepływów pieniężnych (EVA®)
 • Ogólna informacja o przedsiębiorstwie, Złota reguła bilansowa, Srebrna reguła bilansowa
 • Wskaźniki ROA, ROE, ROI, ROS
 • Wskaźniki zadłużenia ogółem
 • Wskaźnik rotacji aktywów
 • Wskaźniki płynności finansowej i wiele innych (NPV, EVA, WACC)
 • Mierniki księgowe – bezwzględne – EBIT, EBITDA, NOPAT
 • Wskaźniki giełdowe

Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie skierowane do osób zajmujących się projektami, dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, księgowych i przedsiębiorców. Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia pozwala na rzetelne i biznesowe podejście do optymalizacji, kontroli kosztów, i budowania rentownych przedsiębiorstw.

Liczba godzin szkoleniowych: 16
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty

Rachunkowość i praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych

W obszarze tworzenia biznesplanu uczestnicy są merytorycznie przygotowani do samodzielnej pracy nad budową biznesplanu przedsiębiorstw typu mikro i średnich.

W ramach warsztatu uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności w następujących obszarach:

 • System prawa podatkowego i pochodne
 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawa o podatku od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku od osób prawnych
 • Formy opodatkowania
 • Elementy ustawy o rachunkowości
 • Ustawa o podatku VAT
 • Praktyczna nauka księgowań na platformie programu Comarch Optima oraz Fakt
 • Elementy doradztwa podatkowego
 • Pisma urzędowe w obszarze podatkowym
 • Rachunek zysków i strat – omówienie, zasady tworzenia
 • Bilans – istota i zasady tworzen
 • Rachunek przepływów pieniężnych – omówienie, zasady tworzenia.

Praktyczne warsztaty skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem i usystematyzowaniem dotychczasowej wiedzy w obszarze rachunkowości.

Liczba godzin szkoleniowych: 40
Optymalna / Sugerowana liczba uczestników: 12
Forma zajęć: wykład i warsztaty


Zainteresowała Państwa nasza oferta praktycznych szkoleń?
Zapraszamy do udziału – z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

PREZENTACJA FIRMY

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem firmy; z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem organizując praktyczne warsztaty dla Zespołu bądź też doradzając w obszarze optymalizacji podatkowej i transformacji przedsiębiorstwa.

DANE KONTAKTOWE

KMDG
Ul. Krakowska 49
47-100 Strzelce Opolskie
Tel.: +48 77 461 20 93
E-mail: info@kmdg.pl
Formularz kontaktowy: KLIKNIJ
Informacje o firmie: KLIKNIJ
Mapa strony: KLIKNIJ

DOŁĄCZ DO NAS

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie i nie boisz się wyzwań? W takim razie powinieneś pracować
w naszym zespole! Nie czekaj i wyślij swoje CV już dziś, a otrzymasz niepowtarzalną szansę dołączenia do elitarnego grona ekspertów KMDG! Więcej informacji na temat pracy z nami znajdziesz w dziale KARIERA.
Przewiń do góry